Khoai - Củ cải

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cà Rốt Baby
  Cà Rốt Baby
  SKU 15857_20158576
  Giá từ 92.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Cà Rốt Đà Lạt Túi Lưới
  Cà Rốt Đà Lạt Túi Lưới
  SKU 171276_21712760
  Giá từ 32.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 3. Cà Rốt Đà Lạt Loại 2
  Cà Rốt Đà Lạt Loại 2
  SKU 169843_21698439
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 4. Củ Cải Trung Quốc Loại 1
  Củ Cải Trung Quốc Loại 1
  SKU 76438_20764388
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 5. Củ sen
  Củ sen
  SKU 76437_20764371
  Giá từ 45.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 6. Khoai Lang Nhật Túi Lưới Loại 1
  Khoai Lang Nhật Túi Lưới Loại 1
  SKU 171272_21712722
  Giá từ 30.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Khoai Tây Đà Lạt Loại 1 (Túi Lưới)
Xem dưới dạng Lưới Danh sách