Bộ lọc Đóng lại

Các loại củ

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Măng vàng luộc
  Măng vàng luộc
  SKU 186207_21862076
  Giá từ 38.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cần Tây Đà Lạt An Toàn
  Cần Tây Đà Lạt An Toàn
  SKU 76407_20764074
  Giá từ 28.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Hành Paro Đà Lạt An Toàn
  Hành Paro Đà Lạt An Toàn
  SKU 76408_20764081
  Giá từ 62.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Hành Tây Nhập Khẩu Xuất Xứ Trung Quốc
  Hành Tây Nhập Khẩu Xuất Xứ Trung Quốc
  SKU 373454_23734548
  Giá từ 29.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cà Rốt Baby
  Cà Rốt Baby
  SKU 15857_20158576
  Giá từ 92.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Dưa leo giống Hà Lan
  Dưa leo giống Hà Lan
  SKU 186525_21865251
  Giá từ 27.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cà Rốt Đà Lạt Túi Lưới
  Cà Rốt Đà Lạt Túi Lưới
  SKU 171276_21712760
  Giá từ 32.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cà Rốt Đà Lạt Loại 2
  Cà Rốt Đà Lạt Loại 2
  SKU 169843_21698439
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Củ Cải Trung Quốc Loại 1
  Củ Cải Trung Quốc Loại 1
  SKU 76438_20764388
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Củ sen
  Củ sen
  SKU 76437_20764371
  Giá từ 45.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Măng Tây Xanh VietGap
  Măng Tây Xanh VietGap
  SKU 164835_21648359
  Giá từ 46.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Khoai Lang Nhật Túi Lưới Loại 1
  Khoai Lang Nhật Túi Lưới Loại 1
  SKU 171272_21712722
  Giá từ 30.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang