Rau củ

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Khóm Long An 900g up
  Khóm Long An 900g up
  SKU 76378_20763787
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cà rốt Đà Lạt túi lưới
  Cà rốt Đà Lạt túi lưới
  SKU 171276_21712760
  Giá từ 46.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cà rốt Đà Lạt loại 2
  Cà rốt Đà Lạt loại 2
  SKU 169843_21698439
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Khoai tây Đà Lạt túi lưới loại 1
  Khoai tây Đà Lạt túi lưới loại 1
  SKU 124084_21240843
  Giá từ 41.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Khoai lang Nhật túi lưới loại 1
  Khoai lang Nhật túi lưới loại 1
  SKU 171272_21712722
  Giá từ 44.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Bắp cải tím Đà Lạt
  Bắp cải tím Đà Lạt
  SKU 76409_20764098
  Giá từ 73.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cải thảo Đà Lạt
  Cải thảo Đà Lạt
  SKU 78061_20780616
  Giá từ 12.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Bắp cải trắng Đà Lạt
  Bắp cải trắng Đà Lạt
  SKU 142227_21422270
  Giá từ 20.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Bắp cải trái tim Đà Lạt
  Bắp cải trái tim Đà Lạt
  SKU 100327_21003271
  Giá từ 46.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Good Deal Hot
  Cải dún Đà Lạt
  Cải dún Đà Lạt
  SKU 81529_20815295
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cải ngọt an toàn
  Cải ngọt an toàn
  SKU 349301_23493018
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cải ngọt an toàn loại 1
  Cải ngọt an toàn loại 1
  SKU 75892_20758929
  Giá từ 23.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách