Rau củ-Trái cây

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  SKU 148341_21483417
  Giá từ 18.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Khoai Tây Lutosa Sợi Nhỏ 2,5kg (7mm)
  Khoai Tây Lutosa Sợi Nhỏ 2,5kg (7mm)
  SKU 372424_23724242
  Giá từ 155.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Khoai Tây Lutosa Sợi Lớn 2,5kg (10mm)
  Khoai Tây Lutosa Sợi Lớn 2,5kg (10mm)
  SKU 372423_23724235
  Giá từ 160.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  SKU 194597_21945977
  Giá từ 39.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Rau Hỗn Hợp Dalat Agri Foods 1kg
  Rau Hỗn Hợp Dalat Agri Foods 1kg
  SKU 80657_20806576
  Giá từ 63.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Rau Hỗn Hợp Vsafe Food 1kg
  Rau Hỗn Hợp Vsafe Food 1kg
  SKU 228919_22289193
  Giá từ 72.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Rau Hỗn Hợp Agri Food 1kg
  Rau Hỗn Hợp Agri Food 1kg
  SKU 143460_21434600
  Giá từ 116.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Bắp Mỹ Ngọt Agri Foods 1kg
  Bắp Mỹ Ngọt Agri Foods 1kg
  SKU 44528_20445287
  Giá từ 60.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Bắp Ngọt Đông Lạnh MM 1kg
  Bắp Ngọt Đông Lạnh MM 1kg
  SKU 258969_22589699
  Giá từ 56.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Bắp Ngọt Đông Lạnh MM Professional 2kg
  Bắp Ngọt Đông Lạnh MM Professional 2kg
  SKU 258982_22589828
  Giá từ 110.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Bắp Ngọt Vsafe Food 1kg
  Bắp Ngọt Vsafe Food 1kg
  SKU 228926_22289261
  Giá từ 60.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bắp Mỹ Ngọt Agri Food 2kg
  Bắp Mỹ Ngọt Agri Food 2kg
  SKU 143505_21435058
  Giá từ 109.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách