Tôm tươi sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Tôm Thẻ (Tươi) 60-80 Con/kg
  Tôm Thẻ (Tươi) 60-80 Con/kg
  SKU 98587_20985875
  Giá từ 175.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Tôm Sú (Tươi) 35-40 Con
  Tôm Sú (Tươi) 35-40 Con
  SKU 184730_21847301
  Giá từ 275.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Tôm Càng (Sống) 13-15 Con/kg
  Tôm Càng (Sống) 13-15 Con/kg
  SKU 33587_20335878
  Giá từ 314.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Tôm Thẻ (Sống) 40-60 Conkg
  Tôm Thẻ (Sống) 40-60 Conkg
  SKU 211250_22112507
  Giá từ 208.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Tôm Sú (Sống) 35-40 Con/kg
  Tôm Sú (Sống) 35-40 Con/kg
  SKU 17691_20176914
  Giá từ 312.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách