Bộ lọc Đóng lại

Tôm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  SKU 258260_22582607
  Giá từ 73.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đầu Mực Ống IQF 80-200 1kg
  Đầu Mực Ống IQF 80-200 1kg
  SKU 256424_22564245
  Giá từ 149.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Tôm Thẻ (Tươi) 60-80 Con/kg
  Tôm Thẻ (Tươi) 60-80 Con/kg
  SKU 98587_20985875
  Giá từ 175.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Tôm Sú (Tươi) 35-40 Con
  Tôm Sú (Tươi) 35-40 Con
  SKU 184730_21847301
  Giá từ 275.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Tôm Càng (Sống) 13-15 Con/kg
  Tôm Càng (Sống) 13-15 Con/kg
  SKU 33587_20335878
  Giá từ 314.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Tôm Thẻ (Sống) 40-60 Conkg
  Tôm Thẻ (Sống) 40-60 Conkg
  SKU 211250_22112507
  Giá từ 208.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Tôm Sú (Sống) 35-40 Con/kg
  Tôm Sú (Sống) 35-40 Con/kg
  SKU 17691_20176914
  Giá từ 312.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Tôm Sú PD 51-60 300g
  Tôm Sú PD 51-60 300g
  SKU 338730_23387300
  Giá từ 105.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Tôm Sú PD Hấp Camimex 31-40 500g
  Tôm Sú PD Hấp Camimex 31-40 500g
  SKU 97151_20971519
  Giá từ 175.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Tôm Đông Lạnh Nigico 200/500 1kg
  Tôm Đông Lạnh Nigico 200/500 1kg
  SKU 167600_21676000
  Giá từ 195.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Tôm Thẻ Chỉ Nigico Size L 1kg
  Tôm Thẻ Chỉ Nigico Size L 1kg
  SKU 153800_21538001
  Giá từ 212.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Tôm Sú PD Hấp Camimex 21-25 1kg
  Tôm Sú PD Hấp Camimex 21-25 1kg
  SKU 134029_21340291
  Giá từ 385.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách