Mực/ bạch tuột tươi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Mực Bàu Làm Sạch Đông Lạnh NL Rã Đông 20-40
  Mực Bàu Làm Sạch Đông Lạnh NL Rã Đông 20-40
  SKU 314591_23145917
  Giá từ 179.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Mực Ống NL Đông Lạnh-Rã Đông 20-25cm/Con
  Mực Ống NL Đông Lạnh-Rã Đông 20-25cm/Con
  SKU 164980_21649806
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bạch Tuộc (Tươi) 0.1-3.0kg/Con
  Bạch Tuộc (Tươi) 0.1-3.0kg/Con
  SKU 174367_21743672
  Giá từ 162.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Mực Ống (Tươi) 20-30cm/Con
  Mực Ống (Tươi) 20-30cm/Con
  SKU 174431_21744310
  Giá từ 270.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Mực Lá Làm Sạch Còn Đầu 1-4 Con/kg
  Mực Lá Làm Sạch Còn Đầu 1-4 Con/kg
  SKU 176510_21765100
  Giá từ 292.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Thân Sứa Ăn Liền 400g
  Thân Sứa Ăn Liền 400g
  SKU 199013_21990137
  Giá từ 26.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách