Cua/ ghẹ chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Thanh Cua Surimi 500g
  Thanh Cua Surimi 500g
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 139.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thanh Cua Surimi 3N 500g
  Thanh Cua Surimi 3N 500g
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 115.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  SKU 340081_23400818
  Giá từ 97.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Thịt Càng Ghẹ MM (Loại Lớn) 500g
  Thịt Càng Ghẹ MM (Loại Lớn) 500g
  SKU 258243_22582430
  Giá từ 205.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cua Đồng Xay Đông Lạnh 500g
  Cua Đồng Xay Đông Lạnh 500g
  SKU 213235_22132352
  Giá từ 62.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách