Cua/ ghẹ sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cua Gạch Đặc Biệt (Sống-Không Dây) 3-4 Con/kg
  Cua Gạch Đặc Biệt (Sống-Không Dây) 3-4 Con/kg
  SKU 196623_21966231
  Giá từ 419.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cua Thịt Đặc Biệt (Sống Không Dây) 3-4 Con/kg
  Cua Thịt Đặc Biệt (Sống Không Dây) 3-4 Con/kg
  SKU 180229_21802294
  Giá từ 289.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách