Nghêu/ sò sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Nghêu-Ngao (Sống) 40-60 Con/kg
  Nghêu-Ngao (Sống) 40-60 Con/kg
  SKU 91367_20913670
  Giá từ 37.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nghêu-Ngao Sống 20-40 Con/kg
  Nghêu-Ngao Sống 20-40 Con/kg
  SKU 34698_20346980
  Giá từ 66.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nghêu-Ngao (Sống) 60-80 Con/kg
  Nghêu-Ngao (Sống) 60-80 Con/kg
  SKU 244083_22440839
  Giá từ 22.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Hàu Sữa (Sống) 10-12 Con/kg
  Hàu Sữa (Sống) 10-12 Con/kg
  SKU 143213_21432132
  Giá từ 48.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách