Nghêu/ sò chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  SKU 153821_21538216
  Giá từ 159.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cồi Sò Điệp Thaimex 60-80 1kg
  Cồi Sò Điệp Thaimex 60-80 1kg
  SKU 256430_22564306
  Giá từ 357.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cồi Sò Điệp Hải Nam Size 60-80 Con 200g
  Cồi Sò Điệp Hải Nam Size 60-80 Con 200g
  SKU 130073_21300738
  Giá từ 399.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách