Các loại hải sản khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Ếch làm sạch không da 5-10 con/kg
  Ếch làm sạch không da 5-10 con/kg
  SKU 174426_21744266
  Giá từ 82.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi ếch tươi 20-25 đùi/kg
  Đùi ếch tươi 20-25 đùi/kg
  SKU 174425_21744259
  Giá từ 122.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Lươn làm sạch 170-500g/con
  Lươn làm sạch 170-500g/con
  SKU 174427_21744273
  Giá từ 306.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nghêu sống 40-60 con/kg
  Nghêu sống 40-60 con/kg
  SKU 91367_20913670
  Giá từ 44.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Nghêu sống 20-40 con/kg
  Nghêu sống 20-40 con/kg
  SKU 34698_20346980
  Giá từ 72.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nghêu sống 60-80 con/kg
  Nghêu sống 60-80 con/kg
  SKU 244083_22440839
  Giá từ 27.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Hàu sữa sống 10-12 con/kg
  Hàu sữa sống 10-12 con/kg
  SKU 143213_21432132
  Giá từ 50.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cua gạch sống đặc biệt không dây 3-4 con/kg
  Cua gạch sống đặc biệt không dây 3-4 con/kg
  SKU 196623_21966231
  Giá từ 452.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cua thịt sống đặc biệt không dây 3-4 con/kg
  Cua thịt sống đặc biệt không dây 3-4 con/kg
  SKU 180229_21802294
  Giá từ 311.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Mực bàu làm sạch đông lạnh rã đông 20-40 con/kg
  Mực bàu làm sạch đông lạnh rã đông 20-40 con/kg
  SKU 314591_23145917
  Giá từ 186.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Mực ống đông lạnh rã đông 20-25cm/con
  Mực ống đông lạnh rã đông 20-25cm/con
  SKU 164980_21649806
  Giá từ 248.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bạch tuộc tươi 0.1-3.0kg/con
  Bạch tuộc tươi 0.1-3.0kg/con
  SKU 174367_21743672
  Giá từ 166.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang