Các loại hải sản

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Thanh Cua Surimi 500g
  Thanh Cua Surimi 500g
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 139.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thanh Cua Surimi 3N 500g
  Thanh Cua Surimi 3N 500g
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 115.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  SKU 340081_23400818
  Giá từ 97.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  SKU 258260_22582607
  Giá từ 73.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  SKU 153821_21538216
  Giá từ 159.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Mực ghim trứng Topmeal 450g
  Mực ghim trứng Topmeal 450g
  SKU 355763_23557635
  Giá từ 115.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đầu Mực Ống IQF 80-200 1kg
  Đầu Mực Ống IQF 80-200 1kg
  SKU 256424_22564245
  Giá từ 149.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cồi Sò Điệp Thaimex 60-80 1kg
  Cồi Sò Điệp Thaimex 60-80 1kg
  SKU 256430_22564306
  Giá từ 357.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cồi Sò Điệp Hải Nam Size 60-80 Con 200g
  Cồi Sò Điệp Hải Nam Size 60-80 Con 200g
  SKU 130073_21300738
  Giá từ 399.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Mực Bàu Làm Sạch Đông Lạnh NL Rã Đông 20-40
  Mực Bàu Làm Sạch Đông Lạnh NL Rã Đông 20-40
  SKU 314591_23145917
  Giá từ 179.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Mực Ống NL Đông Lạnh-Rã Đông 20-25cm/Con
  Mực Ống NL Đông Lạnh-Rã Đông 20-25cm/Con
  SKU 164980_21649806
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bạch Tuộc (Tươi) 0.1-3.0kg/Con
  Bạch Tuộc (Tươi) 0.1-3.0kg/Con
  SKU 174367_21743672
  Giá từ 162.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang