Các loại hải sản khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. FRESH CLEANED SQ
  FRESH CLEANED SQ
  SKU 314591_23145917
  Giá từ 186.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Mực ống đông lạnh rã đông (20-25cm/con)
  Mực ống đông lạnh rã đông (20-25cm/con)
  SKU 164980_21649806
  Giá từ 248.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bạch tuộc tươi, 0.1-3.0 kg/con
  Bạch tuộc tươi, 0.1-3.0 kg/con
  SKU 174367_21743672
  Giá từ 166.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Mực ống tươi, 20-30 cm/con
  Mực ống tươi, 20-30 cm/con
  SKU 174431_21744310
  Giá từ 279.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Bạch tuộc tươi 0.1-3kg/con
  Bạch tuộc tươi 0.1-3kg/con
  SKU 102816_21028168
  Giá từ 219.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Mực lá làm sạch còn đầu, 1-4 con/kg
  Mực lá làm sạch còn đầu, 1-4 con/kg
  SKU 176510_21765100
  Giá từ 300.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Tôm thẻ tươi, 60-80 con/kg
  Tôm thẻ tươi, 60-80 con/kg
  SKU 98587_20985875
  Giá từ 201.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Tôm thẻ 60-80 con/kg
  Tôm thẻ 60-80 con/kg
  SKU 247263_22472632
  Giá từ 139.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. FRESH BLACK TIGE
  FRESH BLACK TIGE
  SKU 184730_21847301
  Giá từ 200.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Tôm thẻ tươi, 100-120 con/kg
  Tôm thẻ tươi, 100-120 con/kg
  SKU 121723_21217234
  Giá từ 184.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Tôm thẻ tươi, 40-60 con/kg
  Tôm thẻ tươi, 40-60 con/kg
  SKU 108147_21081477
  Giá từ 201.923 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Tôm càng sống, 10 - 12 con/kg
  Tôm càng sống, 10 - 12 con/kg
  SKU 98853_20988531
  Giá từ 585.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang