Hải sản đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cá tra phi lê 1kg TOP MEAL
  Cá tra phi lê 1kg TOP MEAL
  SKU 335985_23359857
  Giá từ 67.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Bao tử cá tra bè 1kg BIG MEAL
  Bao tử cá tra bè 1kg BIG MEAL
  SKU 327093_23270930
  Giá từ 114.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá basa phi lê 1kg VĨNH HOÀN
  Cá basa phi lê 1kg VĨNH HOÀN
  SKU 143974_21439742
  Giá từ 119.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá trứng nhập khẩu 500g MM
  Cá trứng nhập khẩu 500g MM
  SKU 92071_20920715
  Giá từ 98.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá thu đao nhập khẩu phân loại 550g
  Cá thu đao nhập khẩu phân loại 550g
  SKU 159010_21590108
  Giá từ 55.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Tôm sú 51-60 con/300g MINH PHÚ
  Tôm sú 51-60 con/300g MINH PHÚ
  SKU 338730_23387300
  Giá từ 109.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Tôm sú hấp 31-40 con/500g CAMIMEX
  Tôm sú hấp 31-40 con/500g CAMIMEX
  SKU 97151_20971519
  Giá từ 215.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Tôm đông lạnh 200-500 con/1kg NIGICO
  Tôm đông lạnh 200-500 con/1kg NIGICO
  SKU 167600_21676000
  Giá từ 202.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Tôm thẻ chỉ size L 1kg NIGICO
  Tôm thẻ chỉ size L 1kg NIGICO
  SKU 153800_21538001
  Giá từ 220.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Tôm sú hấp 21-25 con/kg CAMIMEX
  Tôm sú hấp 21-25 con/kg CAMIMEX
  SKU 134029_21340291
  Giá từ 400.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Thịt càng ghẹ loại lớn 500g MM
  Thịt càng ghẹ loại lớn 500g MM
  SKU 258243_22582430
  Giá từ 236.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cua đồng xay đông lạnh 500g
  Cua đồng xay đông lạnh 500g
  SKU 213235_22132352
  Giá từ 72.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang