Hải sản đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá tra phi lê Big Meal, 1kg
  Cá tra phi lê Big Meal, 1kg
  SKU 326467_23264670
  Giá từ 85.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá viên basa Agifish, 1kg
  Cá viên basa Agifish, 1kg
  SKU 89581_20895815
  Giá từ 74.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá viên basa Agifish, 500g
  Cá viên basa Agifish, 500g
  SKU 43767_20437671
  Giá từ 53.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Chạo cá Basa Agifish, 1kg
  Chạo cá Basa Agifish, 1kg
  SKU 89536_20895365
  Giá từ 91.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Tôm xù thẳng Big Meal (300g)
  Tôm xù thẳng Big Meal (300g)
  SKU 340082_23400825
  Giá từ 109.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ghẹ Farci Big Meal, 420g
  Ghẹ Farci Big Meal, 420g
  SKU 340081_23400818
  Giá từ 101.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. DEBONED FEATHERB
  DEBONED FEATHERB
  SKU 328518_23285187
  Giá từ 103.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Tôm tẩm bột Tempura Big Meal, 250g
  Tôm tẩm bột Tempura Big Meal, 250g
  SKU 258279_22582799
  Giá từ 89.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Tôm cuộn khoai tây Big Meal, 300g
  Tôm cuộn khoai tây Big Meal, 300g
  SKU 258260_22582607
  Giá từ 61.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Ghẹ Farci Big Meal (420g)
  Ghẹ Farci Big Meal (420g)
  SKU 258234_22582348
  Giá từ 112.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Hải sản Nigico thập cẩm (1kg)
  Hải sản Nigico thập cẩm (1kg)
  SKU 153821_21538216
  Giá từ 165.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Mực ghim trứng Topmeal, size M, 450g
  Mực ghim trứng Topmeal, size M, 450g
  SKU 355763_23557635
  Giá từ 119.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách