Hải sản chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Tôm viên phô mai (300g)
  Tôm viên phô mai (300g)
  SKU 372500_23725003
  Giá từ 73.636 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thanh cua Surimi, 250g
  Thanh cua Surimi, 250g
  SKU 57584_20575847
  Giá từ 77.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Thanh cua Surimi, 500g
  Thanh cua Surimi, 500g
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 114.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Thanh cua Surimi 3N, 500g
  Thanh cua Surimi 3N, 500g
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 124.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thanh chả Lichuan hương cua, 500g
  Thanh chả Lichuan hương cua, 500g
  SKU 179562_21795626
  Giá từ 92.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Tôm cuộn khoai tây Big Meal (300g)
  Tôm cuộn khoai tây Big Meal (300g)
  SKU 340078_23400788
  Giá từ 82.364 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Tôm tẩm bột Tempura Big Meal, 250g
  Tôm tẩm bột Tempura Big Meal, 250g
  SKU 258279_22582799
  Giá từ 89.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Ghẹ Farci Big Meal (420g)
  Ghẹ Farci Big Meal (420g)
  SKU 258234_22582348
  Giá từ 112.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ốc nhồi basa Agifish (5kg)
  Ốc nhồi basa Agifish (5kg)
  SKU 146633_21466335
  Giá từ 525.273 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thân sứa ăn liền, 400g
  Thân sứa ăn liền, 400g
  SKU 199013_21990137
  Giá từ 31.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Chả cá basa hấp Thoại An, 500g
  Chả cá basa hấp Thoại An, 500g
  SKU 163040_21630408
  Giá từ 40.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Chả cá basa Agifish hấp, 500g
  Chả cá basa Agifish hấp, 500g
  SKU 163726_21637261
  Giá từ 33.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang