Hải sản chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Thịt hàu sữa Thái Bình Dương 300g HASUBI
  Thịt hàu sữa Thái Bình Dương 300g HASUBI
  SKU 235843_22358431
  Giá từ 64.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Chả cá basa hấp 500g THOẠI AN
  Chả cá basa hấp 500g THOẠI AN
  SKU 163040_21630408
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Chả cá basa hấp 500g AGIFISH
  Chả cá basa hấp 500g AGIFISH
  SKU 163726_21637261
  Giá từ 33.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Chả cá basa tươi 500g AGIFISH
  Chả cá basa tươi 500g AGIFISH
  SKU 163718_21637186
  Giá từ 27.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Chả cá basa tươi 500g THOẠI AN
  Chả cá basa tươi 500g THOẠI AN
  SKU 163037_21630378
  Giá từ 39.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá basa viên 500g THOẠI AN
  Cá basa viên 500g THOẠI AN
  SKU 163041_21630415
  Giá từ 34.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Thân sứa ăn liền 400g
  Thân sứa ăn liền 400g
  SKU 199013_21990137
  Giá từ 31.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Thanh cua 250g SURIMI
  Thanh cua 250g SURIMI
  SKU 57584_20575847
  Giá từ 77.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Thanh Cua 500g SURIMI
  Thanh Cua 500g SURIMI
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 114.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thanh cua 3N 500g SURIMI
  Thanh cua 3N 500g SURIMI
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 124.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Thanh chả hương cua 500g LICHUAN
  Thanh chả hương cua 500g LICHUAN
  SKU 179562_21795626
  Giá từ 92.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Tôm tẩm bột Tempura 250g BIG MEAL
  Tôm tẩm bột Tempura 250g BIG MEAL
  SKU 258279_22582799
  Giá từ 89.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang