Cá sông chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cá Lóc Bông Filet Không Da 0,3kg Up
  Cá Lóc Bông Filet Không Da 0,3kg Up
  SKU 92883_20928834
  Giá từ 181.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Lóc Bông Làm Sạch Có Mang 1 kg Up
  Cá Lóc Bông Làm Sạch Có Mang 1 kg Up
  SKU 41411_20414115
  Giá từ 93.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 60g Up
  Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 60g Up
  SKU 185243_21852435
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Diêu Hồng (Phi Lê Không Da) Size XO
  Cá Diêu Hồng (Phi Lê Không Da) Size XO
  SKU 178419_21784194
  Giá từ 153.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Thát Lát Nạo (Tươi) Loại 1
  Cá Thát Lát Nạo (Tươi) Loại 1
  SKU 179986_21799860
  Giá từ 226.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Diêu Hồng Sống Làm Sạch 0.5-07kg/Con
  Cá Diêu Hồng Sống Làm Sạch 0.5-07kg/Con
  SKU 178210_21782107
  Giá từ 71.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Bao Tử Cá Tra Bè (Tươi) Loại 2
  Bao Tử Cá Tra Bè (Tươi) Loại 2
  SKU 174369_21743696
  Giá từ 87.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 120g Miếng Up
  Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 120g Miếng Up
  SKU 174370_21743702
  Giá từ 94.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ếch Làm Sạch Không Da 5-10 Con/kg
  Ếch Làm Sạch Không Da 5-10 Con/kg
  SKU 174426_21744266
  Giá từ 89.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Đùi Ếch (Tươi) 20-25 Đùi/kg
  Đùi Ếch (Tươi) 20-25 Đùi/kg
  SKU 174425_21744259
  Giá từ 116.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá Lóc Đen (Làm Sạch Còn Mang) 0.5-1kg/Con
  Cá Lóc Đen (Làm Sạch Còn Mang) 0.5-1kg/Con
  SKU 174393_21743931
  Giá từ 83.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Lươn Làm Sạch 170-500g/Con
  Lươn Làm Sạch 170-500g/Con
  SKU 174427_21744273
  Giá từ 320.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang