Cá sông

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cá Chẽm 3-5kg/Con
  Cá Chẽm 3-5kg/Con
  SKU 174014_21740145
  Giá từ 94.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  SKU 174007_21740077
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  SKU 174011_21740114
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Mú Trân Châu (Sống) 0.9-1.2kg
  Cá Mú Trân Châu (Sống) 0.9-1.2kg
  SKU 191415_21914157
  Giá từ 220.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Lóc Bông Filet Không Da 0,3kg Up
  Cá Lóc Bông Filet Không Da 0,3kg Up
  SKU 92883_20928834
  Giá từ 181.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Lóc Bông Làm Sạch Có Mang 1 kg Up
  Cá Lóc Bông Làm Sạch Có Mang 1 kg Up
  SKU 41411_20414115
  Giá từ 93.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 60g Up
  Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 60g Up
  SKU 185243_21852435
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Diêu Hồng (Phi Lê Không Da) Size XO
  Cá Diêu Hồng (Phi Lê Không Da) Size XO
  SKU 178419_21784194
  Giá từ 153.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cá Thát Lát Nạo (Tươi) Loại 1
  Cá Thát Lát Nạo (Tươi) Loại 1
  SKU 179986_21799860
  Giá từ 226.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá Diêu Hồng Sống Làm Sạch 0.5-07kg/Con
  Cá Diêu Hồng Sống Làm Sạch 0.5-07kg/Con
  SKU 178210_21782107
  Giá từ 71.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Bao Tử Cá Tra Bè (Tươi) Loại 2
  Bao Tử Cá Tra Bè (Tươi) Loại 2
  SKU 174369_21743696
  Giá từ 87.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 120g Miếng Up
  Cá Tra Bè (Phi Lê Tươi) 120g Miếng Up
  SKU 174370_21743702
  Giá từ 94.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang