Cá trong nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 8-10 Con/kg
  Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 8-10 Con/kg
  SKU 250714_22507143
  Giá từ 49.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Bạc Má Đông Lạnh 10-12 Con/kg
  Cá Bạc Má Đông Lạnh 10-12 Con/kg
  SKU 248818_22488183
  Giá từ 57.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 10-12 Con/kg
  Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 10-12 Con/kg
  SKU 248373_22483737
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Thu Đông Lạnh 1-3kg/Con
  Cá Thu Đông Lạnh 1-3kg/Con
  SKU 193539_21935398
  Giá từ 175.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Sòng Đông Lạnh 2-4 Con/kg
  Cá Sòng Đông Lạnh 2-4 Con/kg
  SKU 192859_21928598
  Giá từ 58.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Ngừ Đông Lạnh 0.5kg Up/Con
  Cá Ngừ Đông Lạnh 0.5kg Up/Con
  SKU 161572_21615726
  Giá từ 63.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách