Cá nhập khẩu

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  SKU 321026_23210264
  Giá từ 275.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Nục Bông Nhập Khẩu 400g Up
  Cá Nục Bông Nhập Khẩu 400g Up
  SKU 336899_23368996
  Giá từ 57.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đầu Cá Hồi Nhập Khẩu Đông Lạnh 300g Up
  Đầu Cá Hồi Nhập Khẩu Đông Lạnh 300g Up
  SKU 248192_22481924
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Lườn Cá Hồi Nhập Khẩu
  Lườn Cá Hồi Nhập Khẩu
  SKU 237676_22376763
  Giá từ 59.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Cam Nhập Khẩu 0.5-1.5kg/Con
  Cá Cam Nhập Khẩu 0.5-1.5kg/Con
  SKU 160169_21601699
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Saba Nhập Khẩu 0.1-0.3kg/Con
  Cá Saba Nhập Khẩu 0.1-0.3kg/Con
  SKU 159948_21599484
  Giá từ 49.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Trứng Nhập Khẩu MM 500g
  Cá Trứng Nhập Khẩu MM 500g
  SKU 92071_20920715
  Giá từ 109.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Thu Đao Nhập Khẩu Phân Loại 550g
  Cá Thu Đao Nhập Khẩu Phân Loại 550g
  SKU 159010_21590108
  Giá từ 53.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách