Bộ lọc Đóng lại

Cá đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  SKU 321026_23210264
  Giá từ 275.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Nục Bông Nhập Khẩu 400g Up
  Cá Nục Bông Nhập Khẩu 400g Up
  SKU 336899_23368996
  Giá từ 57.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đầu Cá Hồi Nhập Khẩu Đông Lạnh 300g Up
  Đầu Cá Hồi Nhập Khẩu Đông Lạnh 300g Up
  SKU 248192_22481924
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Lườn Cá Hồi Nhập Khẩu
  Lườn Cá Hồi Nhập Khẩu
  SKU 237676_22376763
  Giá từ 59.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Cam Nhập Khẩu 0.5-1.5kg/Con
  Cá Cam Nhập Khẩu 0.5-1.5kg/Con
  SKU 160169_21601699
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Saba Nhập Khẩu 0.1-0.3kg/Con
  Cá Saba Nhập Khẩu 0.1-0.3kg/Con
  SKU 159948_21599484
  Giá từ 49.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 8-10 Con/kg
  Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 8-10 Con/kg
  SKU 250714_22507143
  Giá từ 49.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Bạc Má Đông Lạnh 10-12 Con/kg
  Cá Bạc Má Đông Lạnh 10-12 Con/kg
  SKU 248818_22488183
  Giá từ 57.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 10-12 Con/kg
  Cá Nục Gai NL Đông Lạnh Rã Đông 10-12 Con/kg
  SKU 248373_22483737
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá Thu Đông Lạnh 1-3kg/Con
  Cá Thu Đông Lạnh 1-3kg/Con
  SKU 193539_21935398
  Giá từ 175.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá Sòng Đông Lạnh 2-4 Con/kg
  Cá Sòng Đông Lạnh 2-4 Con/kg
  SKU 192859_21928598
  Giá từ 58.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá Ngừ Đông Lạnh 0.5kg Up/Con
  Cá Ngừ Đông Lạnh 0.5kg Up/Con
  SKU 161572_21615726
  Giá từ 63.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang