Cá biển tươi sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Nục (Tươi) Loại 2
  Cá Nục (Tươi) Loại 2
  SKU 186649_21866494
  Giá từ 61.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Ngừ Bông Tươi 0.4-1.5kg
  Cá Ngừ Bông Tươi 0.4-1.5kg
  SKU 17715_20177157
  Giá từ 73.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  SKU 174378_21743788
  Giá từ 180.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  SKU 174018_21740183
  Giá từ 149.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  Cá Hồi Na Uy Nhập Khẩu Đông Lạnh
  SKU 321026_23210264
  Giá từ 275.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Mú Đen (Sống) 0.9-1.2 kg/Con
  Cá Mú Đen (Sống) 0.9-1.2 kg/Con
  SKU 16533_20165338
  Giá từ 220.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách