Cá biển chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Bạc Má Làm Sạch 8-10 con/kg
  Cá Bạc Má Làm Sạch 8-10 con/kg
  SKU 49142_20491420
  Giá từ 104.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Phi Lê Cá Chẽm Còn Da 0.2-0.5kg/Lát
  Phi Lê Cá Chẽm Còn Da 0.2-0.5kg/Lát
  SKU 185692_21856921
  Giá từ 145.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Chẽm Phi Lê Có Da 0.5-1.1kg/Lát
  Cá Chẽm Phi Lê Có Da 0.5-1.1kg/Lát
  SKU 178344_21783449
  Giá từ 280.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Thu (Cắt Khúc) Loại 1
  Cá Thu (Cắt Khúc) Loại 1
  SKU 174418_21744181
  Giá từ 205.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Đổng Làm Sạch 5-10 Con/kg
  Cá Đổng Làm Sạch 5-10 Con/kg
  SKU 145517_21455179
  Giá từ 104.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Hồi Phi Lê Còn Da (Tươi) Nhập Khẩu
  Cá Hồi Phi Lê Còn Da (Tươi) Nhập Khẩu
  SKU 320514_23205147
  Giá từ 360.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Hồi Nhập Khẩu (Phi Lê-Không Da-Tươi)
  Cá Hồi Nhập Khẩu (Phi Lê-Không Da-Tươi)
  SKU 320513_23205130
  Giá từ 380.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách