Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Nục (Tươi) Loại 2
  Cá Nục (Tươi) Loại 2
  SKU 186649_21866494
  Giá từ 61.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Ngừ Bông Tươi 0.4-1.5kg
  Cá Ngừ Bông Tươi 0.4-1.5kg
  SKU 17715_20177157
  Giá từ 73.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  SKU 174378_21743788
  Giá từ 180.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  SKU 174018_21740183
  Giá từ 149.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Chẽm 3-5kg/Con
  Cá Chẽm 3-5kg/Con
  SKU 174014_21740145
  Giá từ 94.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  SKU 174007_21740077
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  SKU 174011_21740114
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Bạc Má Làm Sạch 8-10 con/kg
  Cá Bạc Má Làm Sạch 8-10 con/kg
  SKU 49142_20491420
  Giá từ 104.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Phi Lê Cá Chẽm Còn Da 0.2-0.5kg/Lát
  Phi Lê Cá Chẽm Còn Da 0.2-0.5kg/Lát
  SKU 185692_21856921
  Giá từ 145.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá Chẽm Phi Lê Có Da 0.5-1.1kg/Lát
  Cá Chẽm Phi Lê Có Da 0.5-1.1kg/Lát
  SKU 178344_21783449
  Giá từ 280.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá Thu (Cắt Khúc) Loại 1
  Cá Thu (Cắt Khúc) Loại 1
  SKU 174418_21744181
  Giá từ 205.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá Đổng Làm Sạch 5-10 Con/kg
  Cá Đổng Làm Sạch 5-10 Con/kg
  SKU 145517_21455179
  Giá từ 104.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách