Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Phi lê đuôi tươi cá hồi Nauy (tươi)
  Phi lê đuôi tươi cá hồi Nauy (tươi)
  SKU 384332_23843325
  Giá từ 363.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Phi lê thân tươi cá hồi Nauy tươi
  Phi lê thân tươi cá hồi Nauy tươi
  SKU 384325_23843257
  Giá từ 463.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá ngừ đại dương phi lê, 3kg up
  Cá ngừ đại dương phi lê, 3kg up
  SKU 335745_23357457
  Giá từ 327.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá nục tươi loại 2
  Cá nục tươi loại 2
  SKU 186649_21866494
  Giá từ 78.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá ngừ bông tươi, 0.4-1.5kg
  Cá ngừ bông tươi, 0.4-1.5kg
  SKU 17715_20177157
  Giá từ 68.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá bớp tươi nguyên con
  Cá bớp tươi nguyên con
  SKU 174378_21743788
  Giá từ 175.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá thu tươi, 1-6 kg/con
  Cá thu tươi, 1-6 kg/con
  SKU 174018_21740183
  Giá từ 182.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá chẽm tươi, 0.5-2.0 kg
  Cá chẽm tươi, 0.5-2.0 kg
  SKU 174006_21740060
  Giá từ 95.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cá chẽm, 3-5kg/con
  Cá chẽm, 3-5kg/con
  SKU 174014_21740145
  Giá từ 110.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá chẽm tươi, 0.8-1.2kg/ con
  Cá chẽm tươi, 0.8-1.2kg/ con
  SKU 174007_21740077
  Giá từ 92.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá chẽm tươi, 1.7-3.0 kg/con
  Cá chẽm tươi, 1.7-3.0 kg/con
  SKU 174011_21740114
  Giá từ 104.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Phi lê cá chẽm còn da, 0.5-1.1kg
  Phi lê cá chẽm còn da, 0.5-1.1kg
  SKU 35609_20356095
  Giá từ 317.308 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách