Hải sản

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Phi lê đuôi tươi cá hồi Nauy (tươi)
  Phi lê đuôi tươi cá hồi Nauy (tươi)
  SKU 384332_23843325
  Giá từ 363.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Phi lê thân tươi cá hồi Nauy tươi
  Phi lê thân tươi cá hồi Nauy tươi
  SKU 384325_23843257
  Giá từ 463.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá tra phi lê Big Meal, 1kg
  Cá tra phi lê Big Meal, 1kg
  SKU 326467_23264670
  Giá từ 85.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá viên basa Agifish, 1kg
  Cá viên basa Agifish, 1kg
  SKU 89581_20895815
  Giá từ 74.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá viên basa Agifish, 500g
  Cá viên basa Agifish, 500g
  SKU 43767_20437671
  Giá từ 53.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Tôm viên phô mai (300g)
  Tôm viên phô mai (300g)
  SKU 372500_23725003
  Giá từ 73.636 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Thanh cua Surimi, 250g
  Thanh cua Surimi, 250g
  SKU 57584_20575847
  Giá từ 77.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Thanh cua Surimi, 500g
  Thanh cua Surimi, 500g
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 114.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Thanh cua Surimi 3N, 500g
  Thanh cua Surimi 3N, 500g
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 124.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thanh chả Lichuan hương cua, 500g
  Thanh chả Lichuan hương cua, 500g
  SKU 179562_21795626
  Giá từ 92.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Chạo cá Basa Agifish, 1kg
  Chạo cá Basa Agifish, 1kg
  SKU 89536_20895365
  Giá từ 91.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Tôm xù thẳng Big Meal (300g)
  Tôm xù thẳng Big Meal (300g)
  SKU 340082_23400825
  Giá từ 109.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách