Hải sản

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá nục gai đông lạnh rã đông 8-10 con/kg
  Cá nục gai đông lạnh rã đông 8-10 con/kg
  SKU 250714_22507143
  Giá từ 51.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá bạc má đông lạnh 10-12 con/kg
  Cá bạc má đông lạnh 10-12 con/kg
  SKU 248818_22488183
  Giá từ 59.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá nục gai đông lạnh rã đông 10-12 con/kg
  Cá nục gai đông lạnh rã đông 10-12 con/kg
  SKU 248373_22483737
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá thu đông lạnh 1-3kg/con
  Cá thu đông lạnh 1-3kg/con
  SKU 193539_21935398
  Giá từ 182.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá sòng đông lạnh 2-4 con/kg
  Cá sòng đông lạnh 2-4 con/kg
  SKU 192859_21928598
  Giá từ 73.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá ngừ đông lạnh 0.5kg up/con
  Cá ngừ đông lạnh 0.5kg up/con
  SKU 161572_21615726
  Giá từ 77.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá nục bông nhập khẩu 400g up
  Cá nục bông nhập khẩu 400g up
  SKU 336899_23368996
  Giá từ 59.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Đầu cá hồi nhập khẩu đông lạnh 300g up
  Đầu cá hồi nhập khẩu đông lạnh 300g up
  SKU 248192_22481924
  Giá từ 42.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Lườn cá hồi nhập khẩu
  Lườn cá hồi nhập khẩu
  SKU 237676_22376763
  Giá từ 57.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá thu Sanma nhập khẩu 60 - 120 g/con
  Cá thu Sanma nhập khẩu 60 - 120 g/con
  SKU 200192_22001924
  Giá từ 92.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá cam nhập khẩu 0.5-1.5kg/con
  Cá cam nhập khẩu 0.5-1.5kg/con
  SKU 160169_21601699
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá saba nhập khẩu 0.1-0.3kg/con
  Cá saba nhập khẩu 0.1-0.3kg/con
  SKU 159948_21599484
  Giá từ 51.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách