Thực phẩm chế biến đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá viên nhân trứng cá Tobiko, 240g
  Cá viên nhân trứng cá Tobiko, 240g
  SKU 341918_23419186
  Giá từ 74.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá viên basa thì là Agifish, 500g
  Cá viên basa thì là Agifish, 500g
  SKU 98821_20988210
  Giá từ 54.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá viên Lichuan hương vị Singapo, 1kg
  Cá viên Lichuan hương vị Singapo, 1kg
  SKU 179568_21795688
  Giá từ 85.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá viên basa Agifish, 5kg
  Cá viên basa Agifish, 5kg
  SKU 146631_21466311
  Giá từ 424.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Chạo cá Big Meal (500g)
  Chạo cá Big Meal (500g)
  SKU 343522_23435223
  Giá từ 121.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Bò viên đặc biệt
  Bò viên đặc biệt
  SKU 341942_23419421
  Giá từ 199.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. BH SALTED DUCK E
  BH SALTED DUCK E
  SKU 350570_23505704
  Giá từ 68.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Chạo tôm Cholimex, 350g
  Chạo tôm Cholimex, 350g
  SKU 347509_23475090
  Giá từ 55.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Bánh xếp mỏng Bibigo Cầu Tre, 420g
  Bánh xếp mỏng Bibigo Cầu Tre, 420g
  SKU 304583_23045835
  Giá từ 80.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Bánh xếp Mandu Bibigo nhân thịt, 350g
  Bánh xếp Mandu Bibigo nhân thịt, 350g
  SKU 304536_23045361
  Giá từ 48.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Chả lụa Cầu Tre đặc biệt (500g)
  Chả lụa Cầu Tre đặc biệt (500g)
  SKU 771_20007713
  Giá từ 95.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. CAU TRE GRILLED
  CAU TRE GRILLED
  SKU 202267_22022677
  Giá từ 42.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách