Rau củ - trái cây đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Khoai tây Lutosa sợi nhỏ 7mm, 2.5kg
  Khoai tây Lutosa sợi nhỏ 7mm, 2.5kg
  SKU 372424_23724242
  Giá từ 171.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Khoai tây Lutosa sợi lớn, 10mm, 2.5kg
  Khoai tây Lutosa sợi lớn, 10mm, 2.5kg
  SKU 372423_23724235
  Giá từ 176.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Phúc bồn tử đông lạnh (hộp 500g)
  Phúc bồn tử đông lạnh (hộp 500g)
  SKU 353685_23536852
  Giá từ 167.273 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Anh đào đông lạnh, hộp 550g
  Anh đào đông lạnh, hộp 550g
  SKU 353675_23536753
  Giá từ 162.727 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Rau hỗn hợp MM, 500g
  Rau hỗn hợp MM, 500g
  SKU 304406_23044067
  Giá từ 29.524 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Rau hỗn hợp MM Pro, 1kg
  Rau hỗn hợp MM Pro, 1kg
  SKU 304405_23044050
  Giá từ 56.190 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Rau hỗn hợp Dalat Agri Foods, 1kg
  Rau hỗn hợp Dalat Agri Foods, 1kg
  SKU 80657_20806576
  Giá từ 71.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Rau hỗn hợp Vsafe Food, 1kg
  Rau hỗn hợp Vsafe Food, 1kg
  SKU 228919_22289193
  Giá từ 75.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Rau hỗn hợp Agri Food, 1kg
  Rau hỗn hợp Agri Food, 1kg
  SKU 143460_21434600
  Giá từ 121.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Bắp non MM, 1kg
  Bắp non MM, 1kg
  SKU 303930_23039308
  Giá từ 61.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Bắp Mỹ ngọt Agri Foods, 1kg
  Bắp Mỹ ngọt Agri Foods, 1kg
  SKU 44528_20445287
  Giá từ 67.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bắp ngọt đông lạnh MM, 1kg
  Bắp ngọt đông lạnh MM, 1kg
  SKU 258969_22589699
  Giá từ 67.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang