Rau củ - trái cây đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Dâu tây 500g VSAFE FOOD
  Dâu tây 500g VSAFE FOOD
  SKU 228929_22289292
  Giá từ 55.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Rau hỗn hợp 1kg DALAT AGRI FOODS
  Rau hỗn hợp 1kg DALAT AGRI FOODS
  SKU 80657_20806576
  Giá từ 71.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Rau hỗn hợp 1kg VSAFE FOOD
  Rau hỗn hợp 1kg VSAFE FOOD
  SKU 228919_22289193
  Giá từ 75.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Rau hỗn hợp 1kg AGRI FOOD
  Rau hỗn hợp 1kg AGRI FOOD
  SKU 143460_21434600
  Giá từ 121.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Bắp mỹ ngọt 1kg AGRI FOODS
  Bắp mỹ ngọt 1kg AGRI FOODS
  SKU 44528_20445287
  Giá từ 67.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Bắp ngọt đông lạnh 1kg MM
  Bắp ngọt đông lạnh 1kg MM
  SKU 258969_22589699
  Giá từ 67.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Bắp ngọt đông lạnh 2kg MM PROFESSIONAL
  Bắp ngọt đông lạnh 2kg MM PROFESSIONAL
  SKU 258982_22589828
  Giá từ 132.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Bắp ngọt 1kg VSAFE FOOD
  Bắp ngọt 1kg VSAFE FOOD
  SKU 228926_22289261
  Giá từ 67.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Bắp mỹ ngọt 2kg AGRI FOOD
  Bắp mỹ ngọt 2kg AGRI FOOD
  SKU 143505_21435058
  Giá từ 114.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Đậu Hà Lan MM
  Đậu Hà Lan MM
  SKU 304409_23044098
  Giá từ 148.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Đậu Hà Lan 1 Kg MM PRO
  Đậu Hà Lan 1 Kg MM PRO
  SKU 304407_23044074
  Giá từ 77.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Đậu Hà Lan 1kg VSAFE FOOD
  Đậu Hà Lan 1kg VSAFE FOOD
  SKU 228840_22288400
  Giá từ 111.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang