Đồ đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bò viên đặc biệt
  Bò viên đặc biệt
  SKU 341942_23419421
  Giá từ 199.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá viên nhân trứng cá 240g TOBIKO
  Cá viên nhân trứng cá 240g TOBIKO
  SKU 341918_23419186
  Giá từ 74.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá viên hương vị Singapo 1kg LICHUAN
  Cá viên hương vị Singapo 1kg LICHUAN
  SKU 179568_21795688
  Giá từ 85.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Chả giò đặc biệt thịt 500g CẦU TRE
  Chả giò đặc biệt thịt 500g CẦU TRE
  SKU 58630_20586300
  Giá từ 62.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Chả giò thịt 500g CẦU TRE
  Chả giò thịt 500g CẦU TRE
  SKU 707_20007072
  Giá từ 47.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Chả giò 500g VISSAN
  Chả giò 500g VISSAN
  SKU 21168_20211684
  Giá từ 41.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Chả giò rế thịt 500g VISSAN
  Chả giò rế thịt 500g VISSAN
  SKU 21172_20211721
  Giá từ 49.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Chả giò thịt 1kg TOP V AGREX
  Chả giò thịt 1kg TOP V AGREX
  SKU 152300_21523007
  Giá từ 134.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Chả giò tôm cua đặc biệt 400g VISSAN
  Chả giò tôm cua đặc biệt 400g VISSAN
  SKU 306455_23064553
  Giá từ 46.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Chả giò đặc biệt hải sản 500g CẦU TRE
  Chả giò đặc biệt hải sản 500g CẦU TRE
  SKU 716_20007164
  Giá từ 53.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Chả giò rế hải sản 500g CẦU TRE
  Chả giò rế hải sản 500g CẦU TRE
  SKU 58631_20586317
  Giá từ 63.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Chả giò tôm cua 500g VISSAN
  Chả giò tôm cua 500g VISSAN
  SKU 21170_20211707
  Giá từ 50.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách