Thực phẩm đông lạnh

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Khoai tây Lutosa sợi nhỏ 7mm, 2.5kg
  Khoai tây Lutosa sợi nhỏ 7mm, 2.5kg
  SKU 372424_23724242
  Giá từ 171.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Khoai tây Lutosa sợi lớn, 10mm, 2.5kg
  Khoai tây Lutosa sợi lớn, 10mm, 2.5kg
  SKU 372423_23724235
  Giá từ 176.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá viên nhân trứng cá Tobiko, 240g
  Cá viên nhân trứng cá Tobiko, 240g
  SKU 341918_23419186
  Giá từ 74.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá viên basa thì là Agifish, 500g
  Cá viên basa thì là Agifish, 500g
  SKU 98821_20988210
  Giá từ 54.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá viên Lichuan hương vị Singapo, 1kg
  Cá viên Lichuan hương vị Singapo, 1kg
  SKU 179568_21795688
  Giá từ 85.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá viên basa Agifish, 5kg
  Cá viên basa Agifish, 5kg
  SKU 146631_21466311
  Giá từ 424.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Chạo cá Big Meal (500g)
  Chạo cá Big Meal (500g)
  SKU 343522_23435223
  Giá từ 121.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Bò viên đặc biệt
  Bò viên đặc biệt
  SKU 341942_23419421
  Giá từ 199.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Phúc bồn tử đông lạnh (hộp 500g)
  Phúc bồn tử đông lạnh (hộp 500g)
  SKU 353685_23536852
  Giá từ 167.273 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Anh đào đông lạnh, hộp 550g
  Anh đào đông lạnh, hộp 550g
  SKU 353675_23536753
  Giá từ 162.727 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Rau hỗn hợp MM, 500g
  Rau hỗn hợp MM, 500g
  SKU 304406_23044067
  Giá từ 29.524 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Rau hỗn hợp MM Pro, 1kg
  Rau hỗn hợp MM Pro, 1kg
  SKU 304405_23044050
  Giá từ 56.190 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách