Sườn Non Heo VietGap AHP

Còn trong kho
SKU
259423_22594235
Giá từ 249.900 VNĐ

(trên mỗi Kg)

Đơn vị tính: Kg (1)
Tính năng Tab Sản phẩm để Thử nghiệm
Thêm thông tin
Thêm thông tin ID trang web / ID chi nhánh / ID cửa hàng 10010
Mã vạch sản phẩm 22594235
Số bài viết / ID sản phẩm 259423
Biến thể bán sản phẩm 001
Thương hiệu sản phẩm NO BRAND
Đang giảm giá Không
Đang nổi bật Không
Tab Trả lại và Trao đổi Sản phẩm để Thử nghiệm