Hành Tây Đà Lạt

Còn trong kho
SKU
171262_21712623
Giá từ 39.000 VNĐ

(trên mỗi Kg)

Đơn vị tính: Kg (1)
Tính năng Tab Sản phẩm để Thử nghiệm
Thêm thông tin
Thêm thông tin ID trang web / ID chi nhánh / ID cửa hàng 10021
Mã vạch sản phẩm 21712623
Số bài viết / ID sản phẩm 171262
Biến thể bán sản phẩm 001
Thương hiệu sản phẩm NO BRAND
Đang giảm giá Không
Đang nổi bật Không
Tab Trả lại và Trao đổi Sản phẩm để Thử nghiệm