Băng keo trang trí

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Băng keo nến 48mm*25m
  Băng keo nến 48mm*25m
  SKU 322318_23223189
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Băng keo MM 12mm*25y (12 cuộn)
  Băng keo MM 12mm*25y (12 cuộn)
  SKU 255538_22555380
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Băng keo MM 12mm*13m (1 cuộn)
  Băng keo MM 12mm*13m (1 cuộn)
  SKU 255541_22555410
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Băng keo trong Happy Price (10 cuộn)
  Băng keo trong Happy Price (10 cuộn)
  SKU 258992_22589927
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Băng keo trong MM 18mm*18m (10 cuộn)
  Băng keo trong MM 18mm*18m (10 cuộn)
  SKU 255536_22555366
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Băng keo trong 47mm*72m
  Băng keo trong 47mm*72m
  SKU 252303_22523037
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Băng keo màu xanh 25mm*25m
  Băng keo màu xanh 25mm*25m
  SKU 247604_22476043
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Băng keo đục OPP 47mm*100y
  Băng keo đục OPP 47mm*100y
  SKU 227211_22272119
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Băng keo trong MM 48mm*90m (6 cuộn)
  Băng keo trong MM 48mm*90m (6 cuộn)
  SKU 255543_22555434
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Băng keo OPP MM 48mm*50y (6 cuộn)
  Băng keo OPP MM 48mm*50y (6 cuộn)
  SKU 255544_22555441
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Băng keo màu OPP 48mm*72m
  Băng keo màu OPP 48mm*72m
  SKU 252308_22523082
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Băng keo OPP đục 0.043mm*48mm*80y (6 cuộn)
  Băng keo OPP đục 0.043mm*48mm*80y (6 cuộn)
  SKU 21570_20215705
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách