Túi nhựa và túi zip

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 20cm*30cm, 1kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 20cm*30cm, 1kg
  SKU 253922_22539229
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 24cm*40cm, 1kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 24cm*40cm, 1kg
  SKU 253921_22539212
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Túi xốp Happy Price phân hủy sinh học, 26*34cm, 1.5kg
  Túi xốp Happy Price phân hủy sinh học, 26*34cm, 1.5kg
  SKU 253924_22539243
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 30cm*50cm, 2kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 30cm*50cm, 2kg
  SKU 253920_22539205
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Túi xốp phân huỷ sinh học Happy Price 35cm*45cm, 1.5kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học Happy Price 35cm*45cm, 1.5kg
  SKU 253923_22539236
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 40cm*70cm, 2kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 40cm*70cm, 2kg
  SKU 253883_22538833
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Túi zip tự huỷ sinh học Tamiko 18cm*21cm, size M, 30 cái
  Túi zip tự huỷ sinh học Tamiko 18cm*21cm, size M, 30 cái
  SKU 351008_23510081
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Túi zipper MM Pro hộp 50 cái, size L, 26.5*31cm
  Túi zipper MM Pro hộp 50 cái, size L, 26.5*31cm
  SKU 255750_22557506
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Túi zipper MM Pro 28cm*35cm, hộp 50 cái, size XL
  Túi zipper MM Pro 28cm*35cm, hộp 50 cái, size XL
  SKU 255752_22557520
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Túi zipper MM Pro 18cm*21cm, hộp 50 cái, size M
  Túi zipper MM Pro 18cm*21cm, hộp 50 cái, size M
  SKU 255751_22557513
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Túi zipper 25cm*35cm, 290g
  Túi zipper 25cm*35cm, 290g
  SKU 322334_23223349
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Túi zipper 20*30cm (240g)
  Túi zipper 20*30cm (240g)
  SKU 322329_23223295
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách