Cuộn bọc thực phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Màng nhôm MM Pro, 45cm*50m
  Màng nhôm MM Pro, 45cm*50m
  SKU 255744_22557445
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Màng bọc thực phẩm Tamiko KH 30*500
  Màng bọc thực phẩm Tamiko KH 30*500
  SKU 351012_23510128
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Màng bọc thực phẩm MM Pro 30cm*300m, 1.2kg
  Màng bọc thực phẩm MM Pro 30cm*300m, 1.2kg
  SKU 255737_22557377
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  SKU 255732_22557322
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Màng bọc thực phẩm MM Pro không hộp 30cm*500m
  Màng bọc thực phẩm MM Pro không hộp 30cm*500m
  SKU 255741_22557414
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Màng bọc thực phẩm MM Pro 35cm*300m, 920g
  Màng bọc thực phẩm MM Pro 35cm*300m, 920g
  SKU 255743_22557438
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Màng bọc thực phẩm MM Pro 40cm*600m
  Màng bọc thực phẩm MM Pro 40cm*600m
  SKU 255736_22557360
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Màng bọc thực phẩm PVC Happy Price 40cm (500m)
  Màng bọc thực phẩm PVC Happy Price 40cm (500m)
  SKU 352929_23529298
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Màng PVC MM Pro, 45cm*300m
  Màng PVC MM Pro, 45cm*300m
  SKU 255739_22557391
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Màng PVC MM Pro không hộp 0.45*500m
  Màng PVC MM Pro không hộp 0.45*500m
  SKU 255742_22557421
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Màng bọc thực phẩm Kokusai 45mm*400m
  Màng bọc thực phẩm Kokusai 45mm*400m
  SKU 225899_22258991
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Túi zipper MM Pro hộp 50 cái, size L, 26.5*31cm
  Túi zipper MM Pro hộp 50 cái, size L, 26.5*31cm
  SKU 255750_22557506
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách