Màng bọc - Túi thực phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Màng nhựa PE cuộn (4kg)
  Màng nhựa PE cuộn (4kg)
  SKU 162389_21623899
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 30cm*7m
  Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 30cm*7m
  SKU 255747_22557476
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Màng nhôm Diamond 7.62m*30.4cm, 2 cuộn
  Màng nhôm Diamond 7.62m*30.4cm, 2 cuộn
  SKU 190241_21902413
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Màng nhôm MM Pro 45cm*285m, 6kg
  Màng nhôm MM Pro 45cm*285m, 6kg
  SKU 255749_22557490
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 45cm*7m
  Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 45cm*7m
  SKU 255746_22557469
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Màng nhôm MM Pro, 45cm*50m
  Màng nhôm MM Pro, 45cm*50m
  SKU 255744_22557445
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Màng bọc thực phẩm Tamiko KH 30*500
  Màng bọc thực phẩm Tamiko KH 30*500
  SKU 351012_23510128
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Màng bọc thực phẩm MM Pro 30cm*300m, 1.2kg
  Màng bọc thực phẩm MM Pro 30cm*300m, 1.2kg
  SKU 255737_22557377
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  SKU 255732_22557322
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Màng bọc thực phẩm MM Pro không hộp 30cm*500m
  Màng bọc thực phẩm MM Pro không hộp 30cm*500m
  SKU 255741_22557414
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Màng bọc thực phẩm Ringo, 30cm*500m
  Màng bọc thực phẩm Ringo, 30cm*500m
  SKU 22371_20223717
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Màng bọc thực phẩm PE Laspalm 30cm*200m
  Màng bọc thực phẩm PE Laspalm 30cm*200m
  SKU 196443_21964435
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách