Event - Bánh trung thu

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Hộp bánh trung thu trứng chảy Lava 80g*3cái KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu trứng chảy Lava 80g*3cái KINH ĐÔ
  SKU 368603_23686038
  Giá từ 228.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Hộp bánh trung thu Lava trứng chảy 80g*6 cái KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu Lava trứng chảy 80g*6 cái KINH ĐÔ
  SKU 368602_23686021
  Giá từ 468.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Hộp bánh trung thu trăng vàng BacknGold 160g*4 bánh + trà KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu trăng vàng BacknGold 160g*4 bánh + trà KINH ĐÔ
  SKU 368600_23686007
  Giá từ 1.560.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Hộp bánh trung thu trăng vàng BacknGold 160g*6 bánh + trà KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu trăng vàng BacknGold 160g*6 bánh + trà KINH ĐÔ
  SKU 368599_23685994
  Giá từ 3.120.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Hộp bánh trung thu Oreo 4 bánh KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu Oreo 4 bánh KINH ĐÔ
  SKU 317949_23179493
  Giá từ 332.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Hộp bánh trung thu Oreo 2 bánh KINH ĐÔ
  Hộp bánh trung thu Oreo 2 bánh KINH ĐÔ
  SKU 317948_23179486
  Giá từ 176.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Hộp bánh trung thu Dạ Nguyệt Đoàn Viên 80g*6cái BIBICA
  Hộp bánh trung thu Dạ Nguyệt Đoàn Viên 80g*6cái BIBICA
  SKU 71439_20714390
  Giá từ 520.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Bánh trung thu gà quay jambon 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  Bánh trung thu gà quay jambon 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  SKU 71538_20715380
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi CAI)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Bánh trung thu gà quay sốt đặc biệt 2 trứng 230g KINH ĐÔ
  Bánh trung thu gà quay sốt đặc biệt 2 trứng 230g KINH ĐÔ
  SKU 71517_20715175
  Giá từ 140.400 VNĐ

  (trên mỗi CAI)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng đặc biệt 230g KINH ĐÔ
  Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng đặc biệt 230g KINH ĐÔ
  SKU 71522_20715229
  Giá từ 124.800 VNĐ

  (trên mỗi Cái)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  SKU 71541_20715410
  Giá từ 72.800 VNĐ

  (trên mỗi CAI)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bánh trung thu khoai môn 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  Bánh trung thu khoai môn 1 trứng 150g KINH ĐÔ
  SKU 71545_20715458
  Giá từ 61.400 VNĐ

  (trên mỗi Cái)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang