Bếp Ăn Công Sở
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bia Heineken 330ml
  Bia Heineken 330ml
  SKU 214178_22141781
  Giá từ 16.500 VNĐ

  (trên mỗi Lon)

 2. Sữa chua Vinamilk không đường lốc 4 hộp x 100g
 3. Bia Tiger 330ml*24 Lon Fest/ Thùng
  Bia Tiger 330ml*24 Lon Fest/ Thùng
  SKU 77403_20774035
  Giá từ 330.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 4. Bia Tiger 330ml*24 Lon
  Bia Tiger 330ml*24 Lon
  SKU 55620_20556204
  Giá từ 329.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 5. Bia Heineken 330ml*24 Lon Fest/ Thùng
  Bia Heineken 330ml*24 Lon Fest/ Thùng
  SKU 77401_20774011
  Giá từ 391.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 6. Bia Heineken 330ml*24 Lon
  Bia Heineken 330ml*24 Lon
  SKU 15233_20152338
  Giá từ 391.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 7. Sữa Tiệt Trùng Cô Gái Hà Lan Dâu 110ml*48 Hộp
 8. Sữa Dinh Dưỡng Vinamilk Fino Dâu 220ml*48 Gói
 9. Sữa Vinamilk ADM Gold Hương Dâu 180ml*48 Hộp
 10. Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Hương Dâu 180ml*48 Hộp
Xem dưới dạng Lưới Danh sách