Các loại sốt chấm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Giấm Gạo Lên Men Aji-Lisa 400Ml
  Giấm Gạo Lên Men Aji-Lisa 400Ml
  SKU 209583_22095831
  Giá từ 14.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 2. Tương Cà Cholimex 10g*50 Gói
  Tương Cà Cholimex 10g*50 Gói
  SKU 181195_21811951
  Giá từ 30.200 VNĐ

  (trên mỗi Túi)

 3. Xốt Mayonaise Aji-mayo Ajinomoto 1kg
  Xốt Mayonaise Aji-mayo Ajinomoto 1kg
  SKU 102505_21025051
  Giá từ 77.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 4. Giấm Tinh Luyện Minh Châu 4% 1l
  Giấm Tinh Luyện Minh Châu 4% 1l
  SKU 209576_22095763
  Giá từ 16.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 5. Giấm Gạo Lên Men Lisa Ajinomoto 4.9l
  Giấm Gạo Lên Men Lisa Ajinomoto 4.9l
  SKU 163885_21638855
  Giá từ 122.000 VNĐ

  (trên mỗi Bình)

 6. Nước Chấm Me Rang Kewpie 1l
  Nước Chấm Me Rang Kewpie 1l
  SKU 224166_22241665
  Giá từ 135.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 7. Nước Xốt Phô Mai Kewpie 1 Lít
  Nước Xốt Phô Mai Kewpie 1 Lít
  SKU 224165_22241658
  Giá từ 192.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 8. Nước Xốt Mè Rang Kewpie 1l
  Nước Xốt Mè Rang Kewpie 1l
  SKU 211497_22114976
  Giá từ 189.000 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 9. KEWPIE DRESSING
  KEWPIE DRESSING
  SKU 190379_21903793
  Giá từ 60.700 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 10. Mù Tạt Wasabi THT Sung Ghing 43g*2 Cái
  Mù Tạt Wasabi THT Sung Ghing 43g*2 Cái
  SKU 69904_20699048
  Giá từ 50.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Mù Tạc Crystal 454g
  Mù Tạc Crystal 454g
  SKU 29106_20291068
  Giá từ 63.300 VNĐ

  (trên mỗi Chai)

 12. Mù Tạt Oldstyle Hiệu Maille 845g
  Mù Tạt Oldstyle Hiệu Maille 845g
  SKU 244838_22448385
  Giá từ 172.500 VNĐ

  (trên mỗi Hũ)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách