Gia vị

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bột ớt Metro Chef (120g)
  Bột ớt Metro Chef (120g)
  SKU 383851_23838512
  Giá từ 185.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Bột quế Metro Chef (50g)
  Bột quế Metro Chef (50g)
  SKU 383853_23838536
  Giá từ 419.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bột ngọt Miwon (S), 25kg
  Bột ngọt Miwon (S), 25kg
  SKU 25837_20258375
  Giá từ 988.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Bột hành Vipep (500g)
  Bột hành Vipep (500g)
  SKU 378766_23787667
  Giá từ 110.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xốt mayonaise Aji-mayo Ajinomoto, 1kg
  Xốt mayonaise Aji-mayo Ajinomoto, 1kg
  SKU 252017_22520173
  Giá từ 90.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Xốt Mayonnaise Aji-mayo Ajinomoto, 430g
  Xốt Mayonnaise Aji-mayo Ajinomoto, 430g
  SKU 228276_22282767
  Giá từ 44.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Sate Tôm Cholimex, lốc 6 hũ, 100
  Sate Tôm Cholimex, lốc 6 hũ, 100
  SKU 63174_20631741
  Giá từ 60.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Hạt nêm Knorr 400g (2 gói)
  Hạt nêm Knorr 400g (2 gói)
  SKU 211422_22114228
  Giá từ 65.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Hạt nêm Aji-Ngon gà, 200g
  Hạt nêm Aji-Ngon gà, 200g
  SKU 203047_22030474
  Giá từ 16.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto xương thịt heo, 400g
  Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto xương thịt heo, 400g
  SKU 195818_21958182
  Giá từ 32.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Bột ngọt ajinomoto L (100g)
  Bột ngọt ajinomoto L (100g)
  SKU 203053_22030535
  Giá từ 7.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bột ngọt Ajinomoto (L), 140g
  Bột ngọt Ajinomoto (L), 140g
  SKU 203046_22030467
  Giá từ 10.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách