Đồ khô đóng gói

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Rong biển Gim Bab 8gói*2g GREEN WORLD
  Rong biển Gim Bab 8gói*2g GREEN WORLD
  SKU 76441_20764418
  Giá từ 36.400 VNĐ

  (trên mỗi Túi)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đậu xanh cân ký
  Đậu xanh cân ký
  SKU 247460_22474605
  Giá từ 43.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đậu đỗ cân ký
  Đậu đỗ cân ký
  SKU 247461_22474612
  Giá từ 54.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Đậu nành cân ký
  Đậu nành cân ký
  SKU 247462_22474629
  Giá từ 26.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Đậu đen xanh lòng cân ký
  Đậu đen xanh lòng cân ký
  SKU 247466_22474667
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Đậu xanh cà không vỏ cân ký
  Đậu xanh cà không vỏ cân ký
  SKU 247463_22474636
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đậu phộng cân ký
  Đậu phộng cân ký
  SKU 247465_22474650
  Giá từ 64.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Đậu xanh cà không vỏ 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  Đậu xanh cà không vỏ 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  SKU 150856_21508561
  Giá từ 45.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Đậu đen 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  Đậu đen 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  SKU 150857_21508578
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Đậu trắng Đà Lạt 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  Đậu trắng Đà Lạt 500g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  SKU 150865_21508653
  Giá từ 47.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Mè trắng 200g THIÊN HƯƠNG
  Mè trắng 200g THIÊN HƯƠNG
  SKU 134702_21347023
  Giá từ 35.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Nấm hương khô 100g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  Nấm hương khô 100g ĐẠI ĐỒNG THUẬN
  SKU 221933_22219336
  Giá từ 54.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách