Đồ hộp

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá trích xốt cà 10 hộp*155g SARDINES
  Cá trích xốt cà 10 hộp*155g SARDINES
  SKU 202594_22025944
  Giá từ 83.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá nục xốt 155g*10 lon BA CÔ GÁI
  Cá nục xốt 155g*10 lon BA CÔ GÁI
  SKU 26764_20267643
  Giá từ 147.700 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá nục xốt cà 155g*100 lon BA CÔ GÁI
  Cá nục xốt cà 155g*100 lon BA CÔ GÁI
  SKU 28531_20285319
  Giá từ 1.456.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá mòi sốt cà 830g MM PROFESSIONAL
  Cá mòi sốt cà 830g MM PROFESSIONAL
  SKU 259752_22597526
  Giá từ 61.400 VNĐ

  (trên mỗi Lon)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá nục xốt cà lốc 3 lon*155g BA CÔ GÁI
  Cá nục xốt cà lốc 3 lon*155g BA CÔ GÁI
  SKU 22466_20224660
  Giá từ 44.800 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá nục xốt cà 155g*99 hộp BA CÔ GÁI
  Cá nục xốt cà 155g*99 hộp BA CÔ GÁI
  SKU 22465_20224653
  Giá từ 1.338.500 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá ngừ ngâm dầu 1.8Kg MM PROFESSIONAL
  Cá ngừ ngâm dầu 1.8Kg MM PROFESSIONAL
  SKU 259760_22597601
  Giá từ 213.200 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá ngừ ngâm dầu 185g MM
  Cá ngừ ngâm dầu 185g MM
  SKU 259751_22597519
  Giá từ 27.600 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cá ngừ ngâm dầu 175g HẠ LONG
  Cá ngừ ngâm dầu 175g HẠ LONG
  SKU 207380_22073808
  Giá từ 36.400 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá ngừ ngâm dầu 185g SEASPI
  Cá ngừ ngâm dầu 185g SEASPI
  SKU 207360_22073600
  Giá từ 26.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cà ngừ muối 185g SEASPI
  Cà ngừ muối 185g SEASPI
  SKU 207363_22073631
  Giá từ 16.700 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Heo hầm 150g VISSAN
  Heo hầm 150g VISSAN
  SKU 206984_22069849
  Giá từ 29.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách