Đồ hộp

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bò 2 lát Hạ Long (150g)
  Bò 2 lát Hạ Long (150g)
  SKU 207384_8934696002098
  Giá từ 25.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nụ bạch hoa ngâm giấm Metro Chef (690g)
  Nụ bạch hoa ngâm giấm Metro Chef (690g)
  SKU 383829_23838291
  Giá từ 170.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ớt nướng ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  Ớt nướng ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  SKU 383826_23838260
  Giá từ 350.909 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cà tím Metro Chef ngâm dầu (1540g)
  Cà tím Metro Chef ngâm dầu (1540g)
  SKU 383825_23838253
  Giá từ 383.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cà chua ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  Cà chua ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  SKU 383824_23838246
  Giá từ 506.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cà chua nghiền Metro Chef (4050g)
  Cà chua nghiền Metro Chef (4050g)
  SKU 383823_23838239
  Giá từ 170.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cà chua bóc vỏ Metro Chef, 2.5kg
  Cà chua bóc vỏ Metro Chef, 2.5kg
  SKU 383820_23838208
  Giá từ 154.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Giấm gạo lên men Aji-Lisa, 400ml
  Giấm gạo lên men Aji-Lisa, 400ml
  SKU 209583_22095831
  Giá từ 14.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Giấm tinh luyện Minh Châu 4%, 2 lít
  Giấm tinh luyện Minh Châu 4%, 2 lít
  SKU 17135_20171353
  Giá từ 32.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá trích xốt cà Sardines, lốc 10 hộp, 155g
  Cá trích xốt cà Sardines, lốc 10 hộp, 155g
  SKU 202594_22025944
  Giá từ 83.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá nục xốt cà 3 Cô Gái, lốc 10 lon, 155g
  Cá nục xốt cà 3 Cô Gái, lốc 10 lon, 155g
  SKU 26764_20267643
  Giá từ 147.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Giấm tinh luyện Minh Châu 4%, 1 lít
  Giấm tinh luyện Minh Châu 4%, 1 lít
  SKU 209576_22095763
  Giá từ 16.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách