Miến - Bún

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bún Tươi Sợi Nhỏ 500gr
  Bún Tươi Sợi Nhỏ 500gr
  SKU 357490_23574908
  Giá từ 10.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 2. Miến Thịt Bầm Phú Hương Ace 58G*24
  Miến Thịt Bầm Phú Hương Ace 58G*24
  SKU 257079_22570796
  Giá từ 207.500 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 3. Phở Khô Vị Hương 500g
  Phở Khô Vị Hương 500g
  SKU 196380_21963803
  Giá từ 21.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 4. Miến Đậu Xanh MM 200g
  Miến Đậu Xanh MM 200g
  SKU 258594_22585943
  Giá từ 23.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 5. Bún Khô Thu Dung 500g
  Bún Khô Thu Dung 500g
  SKU 204419_22044198
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 6. Bún Khô Waiwai 500G
  Bún Khô Waiwai 500G
  SKU 204389_22043894
  Giá từ 35.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 7. Miến Dong Thu Dung 500g
  Miến Dong Thu Dung 500g
  SKU 204420_22044204
  Giá từ 42.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 8. Bún Gạo 0.8mm 400g
  Bún Gạo 0.8mm 400g
  SKU 204398_22043986
  Giá từ 23.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 9. Bún Tươi Safoco 300g
  Bún Tươi Safoco 300g
  SKU 204383_22043832
  Giá từ 18.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 10. Miến Phú Hương Yến Tiệc 210g
  Miến Phú Hương Yến Tiệc 210g
  SKU 197834_21978340
  Giá từ 29.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Miến Dong Thu Dung 600g
  Miến Dong Thu Dung 600g
  SKU 184539_21845390
  Giá từ 57.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách