Bộ lọc Đóng lại

Bột các loại

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bột Chiên Giòn Aji-Quick 1kg
  Bột Chiên Giòn Aji-Quick 1kg
  SKU 242850_22428509
  Giá từ 44.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 2. Bột Chiên Giòn Tài Ký 1kg
  Bột Chiên Giòn Tài Ký 1kg
  SKU 205731_22057310
  Giá từ 46.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 3. Bột Bắp (Cornstarch) Knorr 1kg
  Bột Bắp (Cornstarch) Knorr 1kg
  SKU 67502_20675028
  Giá từ 69.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 4. Bột Năng Tài Ký 1kg
  Bột Năng Tài Ký 1kg
  SKU 205729_22057297
  Giá từ 29.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 5. Bột Bánh Xèo Tài Ký 1kg
  Bột Bánh Xèo Tài Ký 1kg
  SKU 205730_22057303
  Giá từ 36.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 6. Bột Nếp Tài Ký 400G
  Bột Nếp Tài Ký 400G
  SKU 205734_22057341
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 7. Bột Mì Đa Dụng Meizan 1kg
  Bột Mì Đa Dụng Meizan 1kg
  SKU 221841_22218414
  Giá từ 22.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 8. Bột Mì Táo Đỏ Đại Phong 1kg
  Bột Mì Táo Đỏ Đại Phong 1kg
  SKU 205749_22057495
  Giá từ 20.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 9. Bột Mì Táo Đỏ Đại Phong 500g
  Bột Mì Táo Đỏ Đại Phong 500g
  SKU 205750_22057501
  Giá từ 10.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 10. RICE POWDER TAI
  RICE POWDER TAI
  SKU 205735_22057358
  Giá từ 16.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Bột Mì Đầu Ngựa Đại Phong 5kg
  Bột Mì Đầu Ngựa Đại Phong 5kg
  SKU 132912_21329128
  Giá từ 73.700 VNĐ

  (trên mỗi Túi)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách