Bánh phồng - Bánh tráng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bánh Phồng Tôm MM 15%Tôm 200G
  Bánh Phồng Tôm MM 15%Tôm 200G
  SKU 317509_23175099
  Giá từ 18.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Bánh Phồng Tôm Đặc Biệt Sa Giang 200G
  Bánh Phồng Tôm Đặc Biệt Sa Giang 200G
  SKU 169580_21695803
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bánh Phồng Tôm Sa Giang 1Kg
  Bánh Phồng Tôm Sa Giang 1Kg
  SKU 169607_21696077
  Giá từ 79.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Bánh Tráng 22Cm MM 400G
  Bánh Tráng 22Cm MM 400G
  SKU 258600_22586001
  Giá từ 22.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách