Thịt đóng lon

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Chà Bông Đại Đồng Thuận Gà 500g
  Chà Bông Đại Đồng Thuận Gà 500g
  SKU 180067_21800672
  Giá từ 198.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. TNP SHREDDED POR
  TNP SHREDDED POR
  SKU 165504_21655043
  Giá từ 153.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. LIVER PASTE 170G
  LIVER PASTE 170G
  SKU 207375_22073754
  Giá từ 22.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Pate Gan Heo Vissan 170G
  Pate Gan Heo Vissan 170G
  SKU 206985_22069856
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách