Cá đóng lon

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá Nục Xốt Cà 3 Cô Gái 155g*10 Lon
  Cá Nục Xốt Cà 3 Cô Gái 155g*10 Lon
  SKU 26764_20267643
  Giá từ 150.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 2. Cá Ngừ Ngâm Dầu MM Professional 1.8Kg
  Cá Ngừ Ngâm Dầu MM Professional 1.8Kg
  SKU 259760_22597601
  Giá từ 198.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 3. Cá Ngừ Ngâm Dầu MM 185g
  Cá Ngừ Ngâm Dầu MM 185g
  SKU 259751_22597519
  Giá từ 26.200 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 4. Cá Ngừ Ngâm Dầu Hạ Long 175g
  Cá Ngừ Ngâm Dầu Hạ Long 175g
  SKU 207380_22073808
  Giá từ 35.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 5. Cá Ngừ Ngâm Dầu Seaspi 185g
  Cá Ngừ Ngâm Dầu Seaspi 185g
  SKU 207360_22073600
  Giá từ 27.700 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 6. Cà Ngừ Muối Seaspi 185g
  Cà Ngừ Muối Seaspi 185g
  SKU 207363_22073631
  Giá từ 23.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 7. Cá Nục Xốt Cà Ba Cô Gái 155g*100 Lon
  Cá Nục Xốt Cà Ba Cô Gái 155g*100 Lon
  SKU 28531_20285319
  Giá từ 1.500.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

 8. Cá Mòi (Trích/ Nục) 3 Cô Gái 155g*99 Hộp
  Cá Mòi (Trích/ Nục) 3 Cô Gái 155g*99 Hộp
  SKU 22465_20224653
  Giá từ 1.470.000 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách