Màng bọc thực phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Màng Nhôm MM Pro 45cm*285m*5.2kg
  Màng Nhôm MM Pro 45cm*285m*5.2kg
  SKU 255749_22557490
  Giá từ 716.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Màng Bọc Thực Phẩm MM 30cm*300m*1.2kg
  Màng Bọc Thực Phẩm MM 30cm*300m*1.2kg
  SKU 255737_22557377
  Giá từ 171.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Màng Bọc Thực Phẩm MM Professional Không Hộp 30cm*500m
  Màng Bọc Thực Phẩm MM Professional Không Hộp 30cm*500m
  SKU 255741_22557414
  Giá từ 221.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 30cm*500m
  Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 30cm*500m
  SKU 22371_20223717
  Giá từ 222.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Màng Bọc Thực Phẩm MM Professional 40cm*600m
  Màng Bọc Thực Phẩm MM Professional 40cm*600m
  SKU 255736_22557360
  Giá từ 374.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Màng Pvc MM Pro 45cm*300m
  Màng Pvc MM Pro 45cm*300m
  SKU 255739_22557391
  Giá từ 255.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Màng PVC MM Pro Không Hộp 45cm*500m
  Màng PVC MM Pro Không Hộp 45cm*500m
  SKU 255742_22557421
  Giá từ 324.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Túi Zipper MM Pro XL 28*35cm*50 Cái
  Túi Zipper MM Pro XL 28*35cm*50 Cái
  SKU 255752_22557520
  Giá từ 114.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách