Dụng cụ ăn uống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Nĩa Nhựa Tân Hiệp Hưng 493-15cm*100 Cái
 2. Nĩa Nhựa MM Pro 16*2.7- 100 Cái
  Nĩa Nhựa MM Pro 16*2.7- 100 Cái
  SKU 255715_22557155
  Giá từ 61.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 3. Ly Nhựa Happy Price 450ml*50 Cái
  Ly Nhựa Happy Price 450ml*50 Cái
  SKU 256138_22561381
  Giá từ 26.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 4. Ly Nhựa Happy Price 300ml*50 Cái
  Ly Nhựa Happy Price 300ml*50 Cái
  SKU 256132_22561329
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 5. Ly Giấy MM Professional 6.5 Ozx50 185ml
  Ly Giấy MM Professional 6.5 Ozx50 185ml
  SKU 255863_22558633
  Giá từ 27.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 6. Dao Nhựa MM Pro 18*2*100 Cái
  Dao Nhựa MM Pro 18*2*100 Cái
  SKU 255714_22557148
  Giá từ 67.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 7. Muỗng nhựa Tân Hiệp Hưng 494-15.1cm*100 Cái
 8. Đũa Tre Happy Price 6*23*100 Đôi- Bao Giấy
 9. Chén Nhựa Tân Hiệp Hưng 13 Trắng * 50 Cái
 10. Dĩa Nhựa Tân Hiệp Hưng 15 Trắng *50 Cái
 11. Đĩa Nhựa Tân Hiệp Hưng 52-14 cm Trắng*50 Cái
 12. Ly Nước Ocean NY 320ml x 6 Cái
  Ly Nước Ocean NY 320ml x 6 Cái
  SKU 36250_20362508
  Giá từ 134.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang