Túi rác - Túi nilon

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Túi xốp phsh 20*30*1kg HAPPY PRICE
  Túi xốp phsh 20*30*1kg HAPPY PRICE
  SKU 253922_22539229
  Giá từ 51.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Túi xốp phsh 24*40*1kg HAPPY PRICE
  Túi xốp phsh 24*40*1kg HAPPY PRICE
  SKU 253921_22539212
  Giá từ 70.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Túi xốp phsh 30*50*2kg HAPPY PRICE
  Túi xốp phsh 30*50*2kg HAPPY PRICE
  SKU 253920_22539205
  Giá từ 113.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Túi xốp phsh 40*70*2kg HAPPY PRICE
  Túi xốp phsh 40*70*2kg HAPPY PRICE
  SKU 253883_22538833
  Giá từ 121.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Túi rác đen 30*63cm*3 cuộn SÀI GÒN
  Túi rác đen 30*63cm*3 cuộn SÀI GÒN
  SKU 21396_20213961
  Giá từ 141.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Túi rác đen 35*72cm*3 cuộn SÀI GÒN
  Túi rác đen 35*72cm*3 cuộn SÀI GÒN
  SKU 21395_20213954
  Giá từ 141.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Túi rác thân thiện môi trường 50*60cm*1kg HAPPY PRICE
  Túi rác thân thiện môi trường 50*60cm*1kg HAPPY PRICE
  SKU 253912_22539120
  Giá từ 33.300 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Túi rác lốc 3 cuộn 44*56cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  Túi rác lốc 3 cuộn 44*56cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  SKU 226420_22264206
  Giá từ 67.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Túi rác lốc 3 cuộn 55*65cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  Túi rác lốc 3 cuộn 55*65cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  SKU 226421_22264213
  Giá từ 67.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Túi rác tự huỷ sinh học đen lốc 3 cuộn 44*56cm NAM THÁI SƠN
  Túi rác tự huỷ sinh học đen lốc 3 cuộn 44*56cm NAM THÁI SƠN
  SKU 224882_22248824
  Giá từ 57.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Túi rác tự hủy sinh học đen lốc 55*65cm*3 cuộn NAM THÁI SƠN
  Túi rác tự hủy sinh học đen lốc 55*65cm*3 cuộn NAM THÁI SƠN
  SKU 224884_22248848
  Giá từ 57.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Túi rác 3 màu lốc 3 cuộn 55*65cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  Túi rác 3 màu lốc 3 cuộn 55*65cm*1kg DI ĐẠI HƯNG
  SKU 224186_22241863
  Giá từ 61.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang