Túi rác - Túi nilon

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 20cm*30cm, 1kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 20cm*30cm, 1kg
  SKU 253922_22539229
  Giá từ 51.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 24cm*40cm, 1kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 24cm*40cm, 1kg
  SKU 253921_22539212
  Giá từ 70.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 30cm*50cm, 2kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP, 30cm*50cm, 2kg
  SKU 253920_22539205
  Giá từ 113.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Túi xốp phân huỷ sinh học Happy Price 35cm*45cm, 1.5kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học Happy Price 35cm*45cm, 1.5kg
  SKU 253923_22539236
  Giá từ 89.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 40cm*70cm, 2kg
  Túi xốp phân huỷ sinh học HPP 40cm*70cm, 2kg
  SKU 253883_22538833
  Giá từ 121.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Túi rác Sài Gòn cuộn đen 30cm*63cm (3 cuộn)
  Túi rác Sài Gòn cuộn đen 30cm*63cm (3 cuộn)
  SKU 21396_20213961
  Giá từ 141.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Túi rác Sài Gòn cuộn đen 35cm*72cm (3 cuộn)
  Túi rác Sài Gòn cuộn đen 35cm*72cm (3 cuộn)
  SKU 21395_20213954
  Giá từ 141.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Túi rác đen Inochi, lốc 4 cuộn, 46cm*63cm
  Túi rác đen Inochi, lốc 4 cuộn, 46cm*63cm
  SKU 351904_23519046
  Giá từ 76.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Túi rác màu TTMT Soji 46*63, lốc 4 cuộn
  Túi rác màu TTMT Soji 46*63, lốc 4 cuộn
  SKU 351888_23518889
  Giá từ 90.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Túi rác Happy Price thân thiện môi trường 50*60cm, 1kg
  Túi rác Happy Price thân thiện môi trường 50*60cm, 1kg
  SKU 253912_22539120
  Giá từ 33.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Túi rác dây rút phân huỷ sinh học 50cm*60cm (0.5kg)
  Túi rác dây rút phân huỷ sinh học 50cm*60cm (0.5kg)
  SKU 253916_22539168
  Giá từ 20.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Túi rác Di Đại Hưng 44*56cm, lốc 3 cuộn, 1kg
  Túi rác Di Đại Hưng 44*56cm, lốc 3 cuộn, 1kg
  SKU 226420_22264206
  Giá từ 67.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách