Màng bọc - Túi thực phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Màng nhôm 30*7m*2 cuộn MM
  Màng nhôm 30*7m*2 cuộn MM
  SKU 255747_22557476
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Màng nhôm 45cm*285m*5.2kg MM PRO
  Màng nhôm 45cm*285m*5.2kg MM PRO
  SKU 255749_22557490
  Giá từ 744.700 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Màng bọc thực phẩm 30cm*300m*1.2kg MM
  Màng bọc thực phẩm 30cm*300m*1.2kg MM
  SKU 255737_22557377
  Giá từ 134.200 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Màng bọc thực phẩm không hộp 30cm*500m MM PRO
  Màng bọc thực phẩm không hộp 30cm*500m MM PRO
  SKU 255741_22557414
  Giá từ 229.900 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Màng bọc thực phẩm 30cm*500m RINGO
  Màng bọc thực phẩm 30cm*500m RINGO
  SKU 22371_20223717
  Giá từ 259.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Màng bọc thực phẩm pe 30*200cm LAS PALM
  Màng bọc thực phẩm pe 30*200cm LAS PALM
  SKU 196443_21964435
  Giá từ 95.700 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Màng bọc thực phẩm 40cm*600m MM PRO
  Màng bọc thực phẩm 40cm*600m MM PRO
  SKU 255736_22557360
  Giá từ 389.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Màng PVC 45cm*300m MM PRO
  Màng PVC 45cm*300m MM PRO
  SKU 255739_22557391
  Giá từ 265.200 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Màng PVC không hộp 45cm*500m MM PRO
  Màng PVC không hộp 45cm*500m MM PRO
  SKU 255742_22557421
  Giá từ 337.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Túi zipper XL 28*35cm*50 cái MM PRO
  Túi zipper XL 28*35cm*50 cái MM PRO
  SKU 255752_22557520
  Giá từ 118.600 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cân sắt 30kg NHƠN HÒA
  Cân sắt 30kg NHƠN HÒA
  SKU 193256_21932564
  Giá từ 623.000 VNĐ

  (trên mỗi Cái)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Thùng vuông 55 lít DUY TÂN
  Thùng vuông 55 lít DUY TÂN
  SKU 191429_21914294
  Giá từ 182.000 VNĐ

  (trên mỗi Cái)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang