Màng bọc - Túi thực phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Màng nhựa PE cuộn (4kg)
  Màng nhựa PE cuộn (4kg)
  SKU 162389_21623899
  Giá từ 244.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 30cm*7m
  Màng nhôm MM, lốc 2 hộp, 30cm*7m
  SKU 255747_22557476
  Giá từ 40.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Màng nhôm Diamond 7.62m*30.4cm, 2 cuộn
  Màng nhôm Diamond 7.62m*30.4cm, 2 cuộn
  SKU 190241_21902413
  Giá từ 55.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Màng nhôm MM Pro 45cm*285m, 5.2kg
  Màng nhôm MM Pro 45cm*285m, 5.2kg
  SKU 255749_22557490
  Giá từ 744.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Màng bọc thực phẩm MM Pro, 30cm*300m, 1.2kg
  Màng bọc thực phẩm MM Pro, 30cm*300m, 1.2kg
  SKU 255737_22557377
  Giá từ 134.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  Màng PVC MM 30cm*20m, lốc 2 cuộn
  SKU 255732_22557322
  Giá từ 35.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Màng bọc thực phẩm MM Pro, không hộp, 30cm*500m
  Màng bọc thực phẩm MM Pro, không hộp, 30cm*500m
  SKU 255741_22557414
  Giá từ 229.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Màng bọc thực phẩm Ringo, 30cm*500m
  Màng bọc thực phẩm Ringo, 30cm*500m
  SKU 22371_20223717
  Giá từ 259.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Màng bọc thực phẩm PE Laspalm 30cm*200m
  Màng bọc thực phẩm PE Laspalm 30cm*200m
  SKU 196443_21964435
  Giá từ 95.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Màng bọc thực phẩm MM Pro 40cm*600m
  Màng bọc thực phẩm MM Pro 40cm*600m
  SKU 255736_22557360
  Giá từ 389.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Màng PVC MM Pro, 45cm*300m
  Màng PVC MM Pro, 45cm*300m
  SKU 255739_22557391
  Giá từ 265.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Màng PVC MM Pro, không hộp, 0.45*500m
  Màng PVC MM Pro, không hộp, 0.45*500m
  SKU 255742_22557421
  Giá từ 337.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang