Đồ dùng một lần

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Nĩa nhựa THH 493, 100 cái, 15cm
  Nĩa nhựa THH 493, 100 cái, 15cm
  SKU 66958_20669584
  Giá từ 59.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nĩa nhựa MM Pro, 100 cái, 16*2.7
  Nĩa nhựa MM Pro, 100 cái, 16*2.7
  SKU 255715_22557155
  Giá từ 71.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ly nhựa Happy Price, lốc 50 cái, 450ml
  Ly nhựa Happy Price, lốc 50 cái, 450ml
  SKU 256138_22561381
  Giá từ 27.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Ly nhựa Happy Price, lốc 50 cái, 300ml
  Ly nhựa Happy Price, lốc 50 cái, 300ml
  SKU 256132_22561329
  Giá từ 19.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Ly giấy MM Pro, 6.5 oz, lốc 50 cái, 185ml
  Ly giấy MM Pro, 6.5 oz, lốc 50 cái, 185ml
  SKU 255863_22558633
  Giá từ 40.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ống hút gạo tự hủy Ochao 22cm (500g)
  Ống hút gạo tự hủy Ochao 22cm (500g)
  SKU 354881_23548817
  Giá từ 68.182 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Ống hút gạo tự hủy Ochao 20cm, 500g
  Ống hút gạo tự hủy Ochao 20cm, 500g
  SKU 354879_23548794
  Giá từ 54.545 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Ống hút bọc màng film BOPP 5cm*21cm
  Ống hút bọc màng film BOPP 5cm*21cm
  SKU 27146_20271466
  Giá từ 65.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Tăm gỗ MM, lốc 10 gói, 70g
  Tăm gỗ MM, lốc 10 gói, 70g
  SKU 256729_22567291
  Giá từ 78.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Bịch dao gỗ Kokusai 006507, 100 cái
  Bịch dao gỗ Kokusai 006507, 100 cái
  SKU 351105_23511057
  Giá từ 75.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Muỗng nhựa Tân Hiệp Hưng 494-15.1cm, 100 cái
  Muỗng nhựa Tân Hiệp Hưng 494-15.1cm, 100 cái
  SKU 66959_20669591
  Giá từ 59.300 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Đũa tre Happy Price bao giấy, 100 đôi, 5.7*228mm
  Đũa tre Happy Price bao giấy, 100 đôi, 5.7*228mm
  SKU 253717_22537171
  Giá từ 40.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang