Đồ dùng một lần

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Xà bông cục 20g*20 cái MM PRO
  Xà bông cục 20g*20 cái MM PRO
  SKU 306344_23063440
  Giá từ 31.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Ly giấy 6.5oz*185ml*50 cái MM PRO
  Ly giấy 6.5oz*185ml*50 cái MM PRO
  SKU 255863_22558633
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Chén nhựa 13 trắng 50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  Chén nhựa 13 trắng 50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  SKU 12538_20125387
  Giá từ 29.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Dĩa nhựa 15 trắng *50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  Dĩa nhựa 15 trắng *50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  SKU 90655_20906559
  Giá từ 52.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Đĩa nhựa 52*14 cm trắng*50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  Đĩa nhựa 52*14 cm trắng*50 cái TÂN HIỆP HƯNG
  SKU 66974_20669744
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nĩa nhựa 493-15cm*100 cái TÂN HIỆP HƯNG
  Nĩa nhựa 493-15cm*100 cái TÂN HIỆP HƯNG
  SKU 66958_20669584
  Giá từ 59.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Nĩa nhựa 16*2,7*100 cái MM PRO
  Nĩa nhựa 16*2,7*100 cái MM PRO
  SKU 255715_22557155
  Giá từ 71.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Muỗng nhựa 494*15,1cm*100 cái TÂN HIỆP HƯNG
  Muỗng nhựa 494*15,1cm*100 cái TÂN HIỆP HƯNG
  SKU 66959_20669591
  Giá từ 59.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ly nhựa 450ml*50 cái HAPPY PRICE
  Ly nhựa 450ml*50 cái HAPPY PRICE
  SKU 256138_22561381
  Giá từ 27.100 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Ly hhựa 300ml*50 cái HAPPY PRICE
  Ly hhựa 300ml*50 cái HAPPY PRICE
  SKU 256132_22561329
  Giá từ 19.800 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Ống hút bọc màng film bopp 5*21cm
  Ống hút bọc màng film bopp 5*21cm
  SKU 27146_20271466
  Giá từ 65.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Đũa tre bao giấy 5,7*228mm*100 đôi HAPPY PRICE
  Đũa tre bao giấy 5,7*228mm*100 đôi HAPPY PRICE
  SKU 253717_22537171
  Giá từ 40.600 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang