Sữa tươi 100% ít đường 110ml*4 Hộp VINAMILK

Còn trong kho
SKU
315136_23151369
Giá từ 21.400 VNĐ

(trên mỗi Lốc)

Đơn vị tính: Lốc (4)
Tính năng Tab Sản phẩm để Thử nghiệm
Thông tin thêm
Ưu Tiên 160200106
Thêm thông tin ID trang web / ID chi nhánh / ID cửa hàng 10013
Mã vạch sản phẩm 23151369
Số bài viết / ID sản phẩm 315136
Biến thể bán sản phẩm 001
Đang giảm giá Không
Đang nổi bật Không
Thương hiệu sản phẩm NO BRAND
Tab Trả lại và Trao đổi Sản phẩm để Thử nghiệm